jump to navigation

Lär dig skriva en jobbansökan – hitta lediga jobb 18 december, 2009

Posted by Erik in arbete, byta jobb, CV, jobb, jobb tips, jobsafari, lediga jobb, nya jobb, nytt arbete, nytt jobb, stepstone.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment
Så skriver du en jobbansökan!

Så skriver du en jobbansökan!

Det finns inga givna regler för hur du marknadsför dig själv, men här får du några tips och råd inför skrivandet av din jobbansökan.

Annonsen – ditt viktigaste källmaterial
När du hittat en annons på ett jobb du vill söka, så finns det en del att tänka på. Läs först annonsen noggrant och ta reda på så mycket du kan om den lediga tjänsten. Vad kan man läsa ”mellan raderna”? Markera nyckelfunktioner i kravprofilen, som du sedan använder dig av för att matcha din kompetens mot. Fundera på om det är något mer du behöver veta. Missa inte tillfället att ringa den kontaktperson som finns angiven, det ger dig ytterligare ett tillfälle att bli ihågkommen på. I allmänhet uppfattas det positivt att man ringer. Respektera dock om arbetsgivaren skrivit i annonsen att de inte vill ha några telefonsamtal.

Dina dokument
Ansökan består av ett personligt brev och en cv. Skicka inte med kopior på betyg och arbetsgivarintyg om det inte efterfrågas specifikt. När det kommer in många ansökningar har arbetsgivaren inte tid att läsa alla bilagor. Din ansökan ska vara lättläst, överskådlig och rättstavad. Att det ska vara rättstavat handlar om kvalitetssäkring, och matchar nyckelord som noggrann, ordningsam eller “key functions” som att kvalitetssäkra.

Brevet
Syftet med brevet är inte att få jobbet, utan att få komma på intervju. Ditt brev måste därför snabbt fånga intresse. Ta inte med allt – fram med det som är relevant för jobbet!
Inled brevet med det som är viktigast för arbetsgivaren. Du ska tidigt besvara frågorna:
– Varför vill du ha jobbet? (Fokus på vad du kan bidra med.)
– Varför vill du jobba just hos X-arbetsgivaren?
– Varför är du bäst lämpad för jobbet? (Dina kompetenser plus personliga egenskaper.)
Brevet ska vara kort, maximalt en halv till en A4-sida.
Anpassa brevet till det lediga jobbet och tonen i annonsen. Här kan även arbetsgivarens webbplats vara en bra informationskälla. Är språket formellt ska även du skriva formellt. En tumregel är: om annonsen är på engelska ska dina dokument vara på engelska och är den på svenska så använder du svenska. Anknyt till de nyckelord som finns i annonsen.
Vi rekommenderar att inte ange löneanspråk i din ansökan, inte ens om det står ”ange löneanspråk” i annonsen”. Skriv då i stället ”lönen kan diskuteras vid en intervju”. Det är lättare att förhandla sig till en bra lön när du fått veta mer om vilka krav som ställs och vilka övriga förmåner som ingår. Skriv ett nytt ansökningsbrev för varje jobb du söker och matcha mot kravprofilen i respektive jobb.

Curriculum vitae, cv
Cv betyder ”levnadsförlopp” och är en uppställning över din utbildning, tidigare jobb och andra viktiga meriter. I din cv kan du med kortfattade meningar beskriva dina personliga egenskaper, vad du presterat under utbildningen och i tidigare arbeten och koppla det till hur du ”framåt” kan omsätta dina kunskaper/erfarenheter i praktiken.
Du kan ha en inledande ingress och beskriva vad du har för målsättning. Vi rekommenderar att din målsättning sammanfaller med arbetsgivarens. Ditt fokus bör ligga på hur du kan bidra till verksamheten utifrån din kompetens, dina egenskaper, det vill säga din ”användbarhet” i jobbet du sökt. Precis som med brevet (se ovan) bör du anpassa din cv för varje jobb du söker. Den ska vara intresseväckande och lätt att överblicka. Tänk igenom vilka rubriker du ska använda och vilken ordningsföljd de ska stå i. Som här är annonsen ditt viktigaste källmaterial. Läs den noga och om din utbildning är din starkaste tillgång bör du börja med den. Under varje rubrik ska du börja med det du gjorde senast, så kallad omvänd kronologisk ordning, eftersom det oftast är mest intressant. Undvik luckor i tiden och se till att de meriter som är relevanta för tjänsten lyfts fram.

Bonus
Lyft gärna fram en erfarenhet eller kompetens som kanske inte efterfrågats, men som du har och ser användning av i verksamheten/jobbet du sökt.

Referenser
Vi rekommenderar inte att du namnger referenser på det här stadiet; skriv istället: Referenser finns och lämnas på begäran. Däremot är det viktigt att förbereda dem. Ring upp och informera om jobbet du sökt och arbetsuppgifterna i huvudsak, kanske lite om vad du sysslar med just nu. Det brukar bli bästa resultatet. Helst ska det vara någon från arbetslivet, kanske någon från utbildningen, till exempel en chef och handledare från högskolan. Du måste hålla dina referenter uppdaterade så att de vet vilka jobb du söker.

Lycka till!

Annonser

Sex tips om hur lyckas du på anställningsintervjun 15 december, 2009

Posted by Erik in anställning, intervju, jobsafari, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Alla vill ha en engagerad lagspelare som dessutom är kreativ. Där är några av nyckelorden för att lyckas vid nästa anställningsintervju. Alltså, när du är på jakt efter ett nytt drömjobb så ska du tänka på följande saker inför intervjun:

1. Visa engagemang: berätta vad du vill göra i framtiden, hur du tänker att du ska utvecklas och vilka ambitioner du har. Berätta gärna om hur din karriär varit hittills och varför du vill lämna ditt tidigare jobb.

2. Var en lagspelare: det är viktigt att du gillar att arbeta i team och att det då är gruppens bästa som gäller. Samtidigt måste du vara tydlig med att du kan arbeta självständigt också och att du kan driva egna projekt.

3. Var kreativ: förklara hur din kreativitet kommit till nytta i en viss situation, snarare än att beskriva dig i luddiga termer som en kreativ person.

4. Överdriv inte: berätta hellre en konkret situation som du har varit med om, hur du har förändrat eller åstadkommit något som har gett resultat, än att tala allmänt om vad som har skett.

5. Var mål- och resultatinriktad: ifrågasätt vad din eventuellt kommande arbetsgivare har för förväntningar på dig om du skulle få jobbet. I detta läge kan du passa på att berätta om resultat du uppnått tidigare eller något högt uppsatt mål som du har nått.

6. Om intervjun genomförs av en kvinna: bör du tänka på att hon i större utsträckning tenderar att betona personliga egenskaper mer än män, så betona dina goda egenskaper. Kvinnliga chefer letar efter följande egenskaper oftare än män: nyfiken, empatisk, klokhet och mognad. Skulle intervjun genomföras av en man, bör du tänka på att han, i större utsträckning än kvinnliga chefer letar efter personer som är mål- och resultatfokuserade analytiska och som orkar jobba mycket.

8 viktiga tips för att få högre lön 24 november, 2009

Posted by Erik in högre lön, jobsafari, lediga jobb, nytt arbete, nytt jobb, pengar.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

1. Träna och ät bra så att du skapar en stark fysisk och psykisk plattform. Viktigt att få upp din självkänsla och samtidigt stärka ditt självförtroende, något som är av yttersta vikt i en förhandlingssituation.

2. Välj rätt tillfälle för din löneförhandling. Tidpunkten är extremt viktig, och ska du argumentera för din sak är det bäst att göra det när du har gjort något bra.

3. Vikten av förberedelse kan inte överdrivas. Ta fram tre konkreta och positiva saker om dig själv och det du uträttat på firman.

4. Jämför med andra. Hur mycket tjänar kollegorna och folk på konkurrerande företag?

5. Bolla dina tankar med dina nära och kära och låt dem få testa dina argument.

6. Historiskt perspekrtiv. Hur har du gjort tidigare för att få upp din lön? Har det fungerat? Kanske är det dags för en favorit i repris. Om inte kan en ändring av förhandlingsstrategin vara på sin plats.

7. Sätt upp tre nivåer inför din förhandling; en ”lägstanivå”, en ”realistisk nivå” samt en ”drömnivå”.

8. Var snäll mot dig själv. Hur det än går så har du tagit tag i din situation. Du försöker och bara det är värt ett guldgem!

Så hittar du lediga jobb i Sverige 19 augusti, 2009

Posted by Erik in arbete, byta jobb, CV, jobb, jobb tips, jobsafari, lediga jobb, nya jobb, nytt arbete, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment
Hitta lediga jobb via rekyteringsföretag

Hitta lediga jobb via rekyteringsföretag

Det finns många fördelar med att söka lediga jobb via ett rekryteringsföretag då Sverige har ett stort antal rekryteringsföretag. Aktörerna i branschen varierar i storlek från stora organisationer med hundratals anställda till små företag med enbart en handfull rekryteringskonsulter. Därför finns det föredlar med att hitta lediga jobb via rekyteringsföretag i Sverige, och då hela landet. Fördelen med de större organisationerna är att de troligen kan presentera fler potentiella arbetstillfällen då de kan ha fler kunder. Samtidigt ska man ha i åtanke att de mindre företagen jobbar i en konkurrensutsatt värld, vilket ställer stora krav på de mindre företagens kund och klientkontakt. Det är trots allt rekryteringsuppdragen som lyckas, som resulterar i ett fortsatt fäste på marknaden. Rekryteringsföretagen ger professionell rådgivning, de känner till marknaden och de har med största sannolikhet kontakter på det företag som du ansöker till. Detta ger dig en stor fördel då du kommer att ges möjlighet att öka på dina chanser till en intervju och ges en möjlighet till att förbereda dig inför den. Ofta ser rekryteringskonsulterna till att du är maximalt förberedd inför en intervju där du förmodligen ges tillgång till värdefull och relevant marknadsinformation.

Strategierna hos de olika rekryteringsföretagen ser lite olika ut samtidigt som konsulternas främsta mål är att matcha dig med rätt tjänst, på rätt företag vid rätt tidpunkt. Det är helt enkelt deras jobb att se till att de inser vilken strategi som är bäst för dig och hur de kan använda sin kunskap, sina kontakter och sin expertis för att företräda dig på bästa möjliga sätt. Många arbetstillfällen når sällan arbetsförmedlingens databaser mycket tack vare att en skicklig rekryterare står ett steg närmare den blivande arbetsgivaren, en relation som är svår, för att inte säga omöjlig, att skapa för en statlig instans. Rekryteringsföretagen runt om i Sverige vet hur trender och förändringar i arbetsmarknaden svänger och de arbetar hårt med att säkerställa att deras kunskap är aktuell och relevant för både klienter och kandidater. Detta arbete innefattar kontinuerlig övervakning av arbetsmarknadsutvecklingen och nyheter samt sammanställande och analyserande av information som kommer från många olika källor.

På JobbTorget hittar du Jobbsafari och lediga jobb 6 april, 2009

Posted by Erik in arbete, byta jobb, CV, jobb, jobb tips, jobbsafari, jobsafari, lediga jobb, nya jobb, nytt arbete, nytt jobb, stepstone.
Tags: , , , ,
add a comment

 

 

Nya och lediga jobb på JobbTorget

Jobbsafari och nya och lediga jobb på JobbTorget

JobbTorget hittar man Jobbsafari och nästan hela arbetsmarknadens utbud vad gäller arbetsförmedlare, rekryterare, chefsrekryterare och bemanning. Vi vill uppmana arbetssökande att inte bara leta efter lediga jobb utan även använda sig av de tips och råd på de olika aktörernas hemsidor. Karriärcenter har ofta samlat andras upplevelser och erfarenheter vilket snabbt ger dig råd och en strategi för ditt fortsatta sökande.

 

 

 

Nytt år – nya insatser för den arbetssökande 6 januari, 2009

Posted by Erik in jobsafari, lediga jobb, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
4 comments

Skapa energi. Se till att träna och äta bra så att du kommer in i en positiv trend. Skriv lite utkast till en ny CV samt fundera på hur du ska sticka ut på ett kreativt sätt. Nu när hösten kommer ska du vara förberedd både mentalt och fysiskt.

Monster, StepStone, JobbGuiden, Arbetsförmedlingen, Jobsafari och Jobbporten får högsta betyg 4 september, 2008

Posted by Erik in arbete, Arbetsförmedlingen, byta jobb, Eniro Jobbsök, hitta jobb, jobb, jobb tips, jobb24, jobbguiden, jobbporten, jobbsafari, jobbsök, jobbtorg, jobbtorget, jobsafari, karriär, karriärguiden, ledig tjänst, lediga jobb, matchmail, monster, nya jobb, nytt arbete, nytt jobb, stepstone, Svensk Internetrekrytering, workey, Workshopping.com.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Här är de svenska jobbsajter som får högst ranking och bäst betyg på Workshopping.com just nu. StepStone, JobbGuiden, Arbetsförmedlingen, Jobsafari och Jobbporten får alla, tillsammans med Monster, högsta betyg. Ut från listan åker KarriärGuiden medan Jobbet.se tar ett kliv in på densamma. 

Generellt använder de jobbsökande numera sig av sektorspecifika matchmailfunktioner. Och trenden visar att utvecklingen går mot ännu vassare selekteringsverktyg.

STORA TOPPLISTAN 2008 

1. Monster – 5
2. StepStone – 5 
3. JobbGuiden.se – 5
4. Jobsafari – 5
5. Jobbporten.se – 5 
6. Arbetsförmedlingen – 5 
7. Eniro Jobbsök – 4
8. Workey – 4 
9. Jobbet.se – 4 
10. Jobb24 – 4

Källa: Newsdesk

 

Arbetsförmedlingen finns på följande orter 31 augusti, 2008

Posted by Erik in Arbetsförmedlingen, jobbtorg, jobbtorget, jobsafari, kontor, orter.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Lediga jobb kan man hitta genom att besöka Arbetsförmedlingens kontor på den ort där man vill hitta ett ledigt jobb. Ett av de mest klassiska sätten att hitta lediga jobb har varit att gå in på ett av Arbetsförmedlingens kontor. Arbetsförmedlingen har kontor på väldigt många orter i Sverige och för att du snabbt ska kunna kontrollera om du kan besöka ett kontor på orten där du bor och leta efter lediga jobb där så har vi sammanställt följande lista med orter.

På följande orter har arbetsförmedlingen ett kontor som kan hjälpa dig att hitta lediga jobb i Sverige och utomlands. Vi hoppas att listan med orter nedan ska underlätta för dig när du söker efter lediga jobb:

Gottsunda – Eda – Alingsås – Alvesta – Aneby – Angered – Arboga – Arjeplog – Arlöv – Arvidsjaur – Arvika – Askersund – Avesta – Bollnäs-Ovanåker – Bromölla – Bålsta – Båstad – Dals-Ed – Danderyd Dorotea – Emmaboda – Eskilstuna – Fagersta – Skinnskatteberg – Falkenberg – Falköping – Falun – Farsta – Filipstad – Forshaga – Färgelanda – Färjestaden – Gagnef – Gislaved – Gnesta . Arbetsförmedlingen har onekligen ett stort antal kontor, men listan fortsätter och du kan även hitta lediga jobb i Gällivare – Gamlestaden – Habo – Hagfors – Hallsberg – Hallstahammar – Halmstad – Hammarstrand – Haninge Haparanda – Härjedalen Hede – Hedemora – Herrljunga – Hudiksvall-Nordanstig – Härnösand – Höganäs – Järfälla – Huskvarna – Kalix – Kalmar – Karesuando – Karlsborg – Karlshamn – Karlskoga – Karlskrona – Karlstad – Katrineholm – Mark – Kiruna – Kinda – Kista – Klippan – Knivsta – Kopparberg – Kramfors – Kristianstad. Listan är ännu inte slut, du kan även söka jobb på arbetsförmedlingen i Kumla – Kungsbacka – Upplands Bro – Laholm – Landskrona – Laxå – Leksand – Essunga – Vara – Lilla Edet – Ljusdal – Lomma – Ludvika – Malmö – Malung – Vansbro – Malå – Mariestad – Markaryd – Mora – Särna – Motala – Munkedal – Märsta – Mölndal – Härryda – Nacka – Nora – Nordmaling – Botkyrka Salem – Nynäshamn – Ale – Orsa – Oskarshamn – Pajala – Partille – Sala – Hofors-Sandviken – Simrishamn – Skara – Hammarö – Smedjebacken – Sollentuna – Solna – Spånga Tensta – Staffanstorp – Södermalm – Östermalm – Arlanda – Storuman – Strömstad – Sundsvall – Surahammar – Svalöv – Svedala – Härjedalen Sveg – Svenljunga – Svenstavik – Söderhamn – Tanum – Tidaholm – Tomelilla – Tranemo – Tranås – Trollhättan – Trosa (filial till Arbetsförmedlingen Gnesta) – Töreboda – Uddevalla – Ulricehamn – Upplands Väsby – Uppsala – Vadstena – Vaggeryd – Valdemarsvik – Vallentuna – Varberg – Vetlanda Vilhelmina – Vittangi – Vårgårda – Värnamo – Frölunda – Ystad – Åkersberga – Åtvidaberg – Älvdalen – Örkelljunga – Överkalix.

Andra aktörer hittar du på: Jobbtorget

JobbTorget.se – för lediga jobb 11 augusti, 2008

Posted by Erik in jobsafari, lediga jobb, nytt arbete, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

JobbTorget.se hittar man nästan hela arbetsmarknadens utbud vad gäller arbetsförmedlare, rekryterare, chefsrekryterare och bemanning. Vi vill uppmana arbetssökande att inte bara leta efter lediga jobb utan även använda sig av de tips och råd på de olika aktörernas hemsidor. Karriärcenter har ofta samlat andras upplevelser och erfarenheter vilket snabbt ger dig råd och en strategi för ditt fortsatta sökande.

Hur man hittar lediga jobb 21 juni, 2008

Posted by Erik in jobsafari, ledig tjänst, lediga jobb, nytt arbete, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Det finns de som tror att det är lättare att få ett nytt jobb om man redan har ett. Det här är en myt som sätter onödig press på dig som arbetslös då den inte är förankrad i verkligheten.

Orsaken till att man inte har ett jobb kan vara många, att bolaget ska göra en omorganisation, flytta eller vara del i en fusion.

Genom åren har jag kommit i kontakt med många som varit lediga mellan sina jobb. Dessa personer har varit extremt framgångsrika i sina befattningar på olika och nya jobb OCH utan jobb då de sökt ny befattning.

Tänk på att det enda som är intressant för en arbetsgivare är vad du kan prestera och göra för företaget, inte hur du slutade på ditt senaste jobb. TÄNK DESSUTOM PÅ ALL DEN KVALITETSTID som finns tillgänglig NU när du är ”ledig”. En fokuserad, effektiv och målinriktad jobbspaning kan inte genomföras samtidigt som man arbetar heltid. Underskatta inte genomslagskraften i din kraftansträngning. Att söka jobb är ett heltidsjobb och den perioden börjar för dig redan idag. Snart kommer du får skörda på det du sått…

Så hittar företaget dig i databasen 28 april, 2008

Posted by Erik in CV, databas, nytt arbete, nytt jobb, söka jobb.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Företagen kan enkelt gå in och söka efter den kompetens de behöver och kontakta intressanta kandidater via en kontaktförfrågan. Vi ska nu titta närmare på det här och delar därför upp det i följande frågeställningar:

– Hur söker de i databasen?
– Vilken information tittar de på först?
– Vad ska jag tänka på för att inte sållas bort vid en första sortering?

Databassökningen
Företag kan antingen göra egna sökningar i databasen eller köpa tjänsten från arbetsförmedlaren. Oavsett vilket sätt de väljer går sökningen till på ungefär liknande sätt. Sökningen grundar sig på ett sökfilter. Detta kan göras hur grovmaskigt eller finmaskigt som helst beroende på vad som söks. Det vanligaste är dock att man börjar väldigt grovt för att sedan korta ned antalet kandidater till hanterbar längd genom att man lägger till kriterier ett efter ett.

Hur ser rekryterarens lista ut?
Det som är viktigt ur kandidatsynpunkt i detta skede är att veta hur själva listan ser ut och vilken information som är kritisk. I listan ser rekryteraren kandidatens kön, ålder och den korta, personliga presentationen. Det är alltså ytterst viktigt att den korta, personliga presentationen är en kort men innehållsrik och effektiv text som gör att rekryteraren blir intresserad och vill gå vidare in på ditt CV.

– Bäst-före-datum
Listan är ordnad efter senaste inloggningsdatum. Dvs den som senast varit inloggad på sitt CV hamnar överst i listan. Informationen om när du senast varit inloggad syns också när man går in på ett CV och detta ses som viktig information från rekryterarens sida. Om det är ett tag sedan kandidaten var inne på sitt CV tolkas det som att de inte just nu är aktivt jobbsökande. Logga in på ditt CV då och då med användarnamn och lösenord, även om du inte vill göra några egentliga ändringar, bara för att indikera att du är aktiv och att ditt CV är aktuellt. Ligger senaste inloggningsdatum uppemot tre månader tillbaka i tiden ses det tyvärr som ett lite gammalt CV.

– Använd nyckelord
Sökning kan också ske på nyckelord. Detta innebär att man skriver in t ex WAP och alla kandidater som nämner WAP i sin personliga presentation (lång resp. kort) kommer att visas. Därför är det verkligen viktigt att du ser till att få med alla de s k nyckelord (som är relevanta för din kompetens och erfarenhet) som är viktiga för den bransch/det jobb du är intresserad av.

– Personlig presentation
Den personliga presentationen är en av de viktigaste delarna av hela ditt CV. Det lönar sig verkligen att lägga ner en del tid på att få den bra. Beskriv din person, din kompetens, dina erfarenheter ansvarsområden etc, vad du kan tillföra föra företaget och vad du har för mål på ett informativt och marknadsförande sätt. Om du tycker att du har fler viktiga ord som bör vara med men som du inte får med i den löpande texten, kan du gå en liten genväg. Efter presentationen gör du två listor på ord, en Kan och en Vill, där du skriver de ord du inte fått med, kanske ord som passar på dig och som nämns i annonser rörande de jobb du är intresserad av. På så vis kommer du med i en träfflista där dessa ord använts i sökningen.

Tänk på syftet med ditt CV. Du skriver inte för att få ett jobb utan för att du ska få komma på intervju. Skriv så att de blir intresserade av att träffa dig.

Till sist: skriv mer om ditt intresse för jobbet – och mindre om själva företaget.

Sänk arbetsgivaravgiften för alla småföretag – skapa fler nya jobb 6 februari, 2008

Posted by Erik in arbetsgivaravgiften, FöretagarFörbundet, nya jobb, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Om man sänker arbetsgivaravgiften så skapas 250 000 nya jobb, enligt FöretagarFörbundet. Nu när det verkar som om regeringen inte kommer att genomföra sänkningen av arbetsgivaravgiften för vissa tjänsteföretag är det dags att omgående genomföra en sänkning av arbetsgivaravgiften för alla småföretag. Det handlar egentligen om att återställa den sänkning som fanns fram till förra årsskiftet. Det är inte bara företag i tjänstesektorn som behöver sänkta arbetsavgivaravgifter för att kunna anställa, växa och utvecklas. FöretagarFörbundet anser även att förslaget skulle skapa krångliga gränsdragningsproblem samt är hämmande för växande företag.

Undersökning
I undersökningen ”Småföretagarna – olika som bär” visade det sig att kategorierna ”Fixaren” och ”Utvecklaren” (totalt ca 50 % av landets småföretag med 0 – 9 anställda) har stora tillväxtambitioner samt vill växa genom att anställa. Det skulle kunna ge 250 000 nya jobb. Sänk arbetsgivaravgiften och stimulera därmed företagen att anställa fler – det gynnar regeringens arbetslinje, ger ökad sysselsättning och skapar ökad välfärd.

Fakta
Regeringens förslag till en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften för vissa tjänsteföretag har stött på problem hos EU-kommissionen. Kommissionen föreslår en maxgräns på 250 anställda för de företag som ska kunna få sänkningen.
Den kraftiga sänkning av arbetsgivaravgiften för vissa tjänsteföretag – som bilverkstäder, frisörer, restauranger, kemtvättar – var tänkt att skapa fler jobb. Finansminister Anders Borg och Alliansregeringen har nu lagt förslaget på is och istället skall man titta på andra sätt som skall ge samma sysselsättningseffekt.

Korkade saker att säga på jobbet! 29 januari, 2008

Posted by Erik in första dagen på jobbet, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Här reflekterar man kring vad som är mindre lyckat att säga till en kollega på jobbet. Du får se 10 olika varianter. Generellt så ska man tänka efter före eftersom en sårad kollega har svårt att glömma. Man underminerar sin egen trovärdighet.

Min vinnare är: ”…säg inte att jag har berättat det men...”.

Fem råd som skapar framgång 2008 28 januari, 2008

Posted by Erik in framgång, jobb tips, nytt jobb, råd.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment


Är du en av dem som försökt få framgång och balans genom enbart yttre agerande, utan att fått de resultat du vill ha? Då är du en av många som kan skapa obegränsad framgång, bara du får reda på var du ska leta.

Lösningen finns på fem nivåer:

1.Den fysiska nivån:
Se till att du tar hand om dig själv rent fysiskt. Genom att äta rätt, motionera och inte missbruka några substanser som är skadliga för dig. Vissa går på gym, andra promenerar och/ eller äter vegetarisk mat. Gör det som passar dig.

Märker du att detta inte räcker går du till nivå två.

2. Den mentala nivån:
Se efter vad du tänker och vad du säger till dig själv och andra. Är du en person som föder dig själv och andra med negativitet som negativa tankar och åsikter, så kommer du inte hamna där du vill. Tänk också på att detta kan gå i socialt arv i flera generationer och påverka dig utan att du vet om det. För förbättring ägna dig åt positivt tänkande, mental träning etc.

När inte det räcker så gå till den känslomässiga nivån.

3. Här bearbetar du känslor som skadar ditt liv.
Det kan vara allt från trauman till mer vardagliga saker. Så länge du inte bearbetat den negativa känslan så kommer den att göra sig påmind på ett eller annat sätt. I denna situation så går många till psykolog, börjar med yoga eller något annat som främjar den inre utvecklingen.

När inte det räcker så kommer vi till den själsliga nivån.

4. Här börjar många undra över meningen med livet etc.
Du kanske har allt du vill ha i livet, men känner en viss tomhet eller missnöje. Här är det ofta läge att förvekliga sig själv, att verkligen göra det som man vill med livet, men som du själv och andra säger är omöjligt. Här vill många utveckla sin intuition och känna att de inte sitter fast i ekorrhjulet. Här börjar många titta på själslig balans genom andliga kurser och böcker, existentiell coachning etc.

Ofta leder det själsliga till det andliga.

5. Den andliga nivån:
Många börjar fundera över helheter, som varför finns jorden, var kommer allt liv ifrån och hur passar jag själv in i helheten. Eftersom det andliga och själsliga är så nära så kan du få hjälp på samma sätt som under punkt fyra.

Tänk på att om du är nöjd som det är, finns det ingen anledning att gräva djupare. Däremot om du sitter fast på en eller flera nivåer så kanske nyckeln är att se vad som ligger bakom detta? Tänk på att ingen människa är den andra lik, och det är inte vår uppgift att bedöma vad andra ska göra med sina liv.

Ansvaret och lösningen ligger direkt eller indirekt i dina egna händer. Det är bara du som kan avgöra om du känner dig lycklig, oavsett vad någon annan har för mening om detta.

Lycka till med att skapa den balans som du vill och kan uppnå.

Saker du inte bör göra på anställningsintervjun 22 januari, 2008

Posted by Erik in anställningsintervju, nya jobb, nytt jobb, tips.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far

1. Upptäck ett foto på intervjuvarens familj på skrivbordet, peka, och börja skratta vilt.
2. Fråga om det bara finns en nödutgång, flina och säg:”Jisses! Jag skulle tro att den här våningen skulle hamna i trubbel om någon blockerade den.”
3. Pilla oavbrutet med linningen på underkläderna, och vräk ur dig: ”De med jordgubbarna är kletigast, eller hur?”
4. Efter att du i detalj har redogjort för din största prestation, meritera med: ”Jag var såklart helt dyngrak vid tillfället”
5. Fråga om kontorspolicyn angående vänner som sover över.
6. Överdramatisera din förmåga att använda en kopiator.
7. Fråga om det är okej att du sitter på golvet.
8. Säg att du inte kommer att innebära ökade overheadkostnader, då du snodde all kontorsutrustning från ditt förra jobb.
9. Nämn att din meritförteckning skulle ha varit bättre, men du kände inte för att hitta på något annat.
10. Fråga sekreteraren om hon vill sitta i ditt knä.
11. Gå in i intervjuvarens kontor med ett måttband, mät kontoret från några olika vinklar, stoppa undan den, säg: ”NU kan vi börja.”
12. Lukta på två av dina fingrar, sträck ut dem åt intervjuvaren och fråga: ”Lukta på dessa, luktar de konstigt??”
13. När du går in på kontoret för första gången så ber du receptionen att ta dina samtal.

Källa: Yttermera

12 tips på bra struktur när du skriver ditt CV 3 januari, 2008

Posted by Erik in bilagor, CV, jobb tips, referenser, struktur.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far


1. Person- och kontaktuppgifter
Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedata och eventuellt civilstånd.

2. Personliga egenskaper
En kortfattad personlig presentation med fokus på dina styrkor och positiva egenskaper. Är du kreativ, ambitiös, stresstålig, flexibel, självständig, bra på att samarbeta, serviceinriktad, har bra ledaregenskaper?

3. Professionella ambitioner
En kort redogörelse för dina långsiktiga mål i arbetslivet och vilka kunskaper du skulle vilja utveckla.

4. Utbildning
För varje utbildning anger du utbildningens namn och eventuella inriktning, utbildningsanordnare och vilken tid du gick utbildningen. Skriv även något om innehållet i utbildningarna och vad du lärde dig.

5. Uppsatser/Examensarbete
Om du har en akademisk examen kan du kort beskriva dina C- och D-uppsatser eller ditt examensarbete.

6. Arbetslivserfarenhet
För varje anställning anger du befattning, anställningsform, arbetsgivare och vilken period anställningen varade. Beskriv även dina arbetsuppgifter och berätta lite om vilka kunskaper och erfarenheter du fått på de olika jobben.

7. Språkkunskaper
Ange vilka språk du kan, samt hur väl du behärskar dem. Till exempel ”Grundläggande kunskaper”, ”Goda kunskaper” och ”Flytande”.

8. Datorkunskaper
Ange vilka program du behärskar, samt på vilken nivå. Här kan du använda termer som ”Grundläggande kunskaper”, ”Goda kunskaper” och ”Mycket goda kunskaper”.

9. Övriga kunskaper och erfarenheter
Övriga uppgifter som kan vara av intresse för arbetsgivaren är körkort, värnplikt, ideellt arbete, längre utlandsvistelser m.m.

10. Fritidsintressen
Ett CV innehåller ofta en rubrik där du kan skriva lite om dina intressen och vad du gör på fritiden. Om du är grym på att windsurfa så kan en sådan här bild bli tungan på vågen… 😉

11. Referenser
Det är bra om du i ditt CV kan hänvisa till ett par olika referenspersoner som arbetsgivaren kan kontakta för att få veta lite mer om dig. Exempel på referenspersoner kan vara före detta arbetsgivare, kollegor, handledare eller lärare. Ange referensernas namn, titel, arbetsplats och telefonnummer. Glöm inte att fråga personerna i förväg!

12. Bilagor
Väldigt få arbetsgivare vill ha en hel hög med kopior på betyg och andra intyg med din ansökan. Oftast räcker det med examensbevis eller liknande från din högsta utbildning och arbetsintyg från din senaste anställning. I många fall behöver du inte skicka med några betyg eller intyg alls med ansökan, utan det räcker att du tar med dig papperen när du kommer på anställningsintervju. Om det inte framgår i annonsen om och i så fall vilka bilagor arbetsgivaren vill ha in med ansökan så kan du ringa till den som är kontaktperson och fråga. Kom ihåg att aldrig skicka några originalhandlingar, utan se istället till att göra kopior och låta någon bevittna kopiorna.

Bild: Carlos Gonzales

STORA TOPPLISTAN 2008 på Workshopping.com 3 januari, 2008

Posted by Erik in Eniro Jobbsök, jobbguiden, monster, nytt jobb, stepstone, stora topplistan, Workshopping.com.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Uppdaterad med ranking och betyg. Hela listan på Workshopping.com.

• [ 1 / 5 ] Monster >> – stor och bred
• [ 2 / 5 ] Eniro Jobbsök >> – har många jobb
• [ 3 / 5 ] StepStone >> – snabbväxare
• [ 4 / 5 ] JobbGuiden.se >> – riktigt bra plattform
• [ 5 / 5 ] Jobbporten.se >> – alla jobb på ett ställe
• [ 6 / 5 ] Arbetsförmedlingen >> – stor aktör
• [ 7 / 5 ] KarriärGuiden.se >> – många sektorer
• [ 8 / 4 ] Jobb24 >> – spännande mediakanal
• [ 9 / 4 ] Jobsafari >> – enkel och effektiv
• [ 10 / 4 ] Workey >> – stort utbud

Workshopping.com – Stora Topplistan 30 december, 2007

Posted by Erik in byta jobb, nytt jobb, Workshopping.com.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Här är de svenska jobbsajter som Workshopping.com tycker är bäst just nu. Ranking och betyg.

• [ 1 / 5 ] Monster >> – stor och bred
• [ 2 / 5 ] Eniro Jobbsök >> – har många jobb
• [ 3 / 5 ] StepStone >> – snabbväxare
• [ 4 / 5 ] JobbGuiden.se >> – riktigt bra plattform
• [ 5 / 5 ] Jobbporten.se >> – alla jobb på ett ställe
• [ 6 / 5 ] Arbetsförmedlingen >> – stor aktör
• [ 7 / 5 ] Jobsafari >> – enkel och effektiv
• [ 8 / 4 ] Jobb24 >> – spännande mediakanal
• [ 9 / 4 ] KarriärGuiden.se >> – många sektorer
• [ 10 / 4 ] Offentliga Jobb >> – sektorspecifika

Arbetslösa ska inte umgås i grupp 29 december, 2007

Posted by Erik in arbetslös, forum, passagen.
Tags: , , , , , , , , , ,
4 comments

Det finns ett forum för arbetslösa på Passagen som är helt galet destruktivt. I denna ankdamm får man en dunk i ryggen om man hackar på samhället, spottar på systemet eller kastar skit på AMS. Tillsammans skriker man unisont ut sin frustration samtidigt som man undrar varför ingen ANNAN kan fixa jobb åt en. De verkar se sig själva som en vilande superresurs som bara väntar på att bli upptäckt av arbetsmarknaden. Så fort någon skriver något i detta forum om möjligheten att få jobb så får han/hon 50 inlägg där man är ”idiot” i olika former.

Forumet verkar består av sorgliga figurer som blivit proffs på att göra inget och som är rädda för att utsätta sig för RISKEN att faktiskt få ett jobb. Att de tillsammans får sitta och bekräfta att de är offer för omständigheter som de själva INTE tar ansvar för är livsfarligt. Tänk om de la ner samma tid på att söka jobb som att skriva inlägg.

Slutsats: Stäng forumet för arbetslösa – nu!

Se fräsch ut på intervjun 29 december, 2007

Posted by Erik in fräsch, intervju, nyt arbete, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far


Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att se ren och fräsch ut på en intervju. Bilden visar ju en överdrift men alla som sponant vill kyssa denna man räcker upp en hand. Alla människor bildar sig en uppfattning på någon tiondels sekund när det träffar en ny person. Tänk på det, och använd detta faktum till din fördel.

Världens mest korkade chefer 19 december, 2007

Posted by Erik in korkade chefer.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Härlig läsning som visar att den som är chef inte alltid är ett gott fördöme. Läs om idioter som gjort så dumma saker att man tror att det är en ren och skär lögn. Ja, en karriär kan verkligen ha sin toppar och dalar, djupa sådana…

Jobb inom försäljning/marknad 18 december, 2007

Posted by Erik in marknadsjobb, nytt arbete, nytt jobb, säljare.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Här presenterar man de bolag som är specialiserade inom den här sektorn. Några av bolagen jobbar även med andra sektorer medan vissa är nischade inom försäljning/marknad men då kanske med flera yrkesgrupper som t ex innesälj och utesäljsfunktioner, inköp, marknad och support, och/eller information. Sälj är varken är svart eller vitt men mycket viktigt för alla bolag.

POTENTIELLA ARBETSGIVARE:
• Företag
• Konsulter
• Organisationer
• Offentlig sektor

EXEMPEL PÅ JOBB I DENNA SEKTOR:
• Besöksbokare
• Butikschef
• Butikssäljare
• Dagligvarusäljare
• Fastighetsmäklare
• Franschisetagare
• Fältsäljare
• Inköpare
• Informatörer
• Kundservice
• Marknadsanalytiker
• Marknadschefer
• Marknadskoordinatorer
• Medlemsvärvare
• Produktchef
• Projektledare
• Servicesäljare
• Storkundssäljare
• Säljledare
• Säljchefer
• Telefonsäljare
• Webbredaktörer

SEKTORREFLEKTION 2008:
• En sektor som alltid behövs, både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Ofta den sektor som ”sticker” först i en konjunkturuppgång.

HUR SER ARBETSMARKNADEN UT?
(skala från 1-10 där 10 är bäst)

• Kort sikt, 0-3 månader: 8
• Medlång sikt, 3-12 månder: 8
• Långsikt 1-3 år: 8

Ah, det luktar korkek och Kronblom! 17 december, 2007

Posted by Erik in arbetslös, Inga Lantz, Maud Ekendahl, soffliggare.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Dagens dumstrutar går till de arbetslösa politiker som inte visar respekt mot arbetsmarknaden. Moderate Maud Ekendahl säger till Insider att ”…man är dum om man går ut och jobbar…”. Hon klämmer ur sig denna groda baserat på den ersättning hon har för att göra ingenting. Inga Lantz, före detta riksdagsledamot för vänsterpartiet, spenderar sin tid med att måla tavlor, skriva, och kommunicera telepatiskt med djur(???). Samtidigt lyfter hon 33 792 kronor i månaden i inkomstgaranti. Hon säger, ”..jag är en oerhört priviligierad kvinna, jag är tacksam för detta. Jag har kunnat måla, skriva, och har kunnat leva ett gott liv…”. Plötsligt fick soffliggaren och seriefiguren Kronblom ett ansikte, nej två ansikten.

8 1/2 riktigt grymma tips för att få högre lön! 16 december, 2007

Posted by Erik in högre lön, jobb tips, lågprisflyg, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment


1. Skriv ned dina arbetsresultat och din kompetens.
2. Gör klart för din chef att du förväntar dig en löneutveckling utifrån dina resultat.
3. Ta del av aktuella lönelägen och annan lönestatistik.
4. Förbered både dina egna argument och dina motargument till chefen.
5. Prata med chefen om vad som är ett bra arbetsresultat och vad du behöver utveckla för att göra bättre resultat och få högre lön
6. Utveckla din kompetens så att du blir skickligare i ditt yrke.
7. Diskutera dina erfarenheter med kollegor, pröva nya metoder.
8. Om inget av detta hjälper så var – om möjligt – beredd att byta jobb.

P.S. Om du ska på intervju så hittar du billiga resor via länken här

Roliga bilder i världen 16 december, 2007

Posted by Erik in nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Häftigt med roliga bilder, spelar ingen roll vad det är. Kraften i en bra bild är enorm, kan vara häftig, snyggt, roligt, läskigt eller vackert. Visuella upplevelser – I like!

Tur att man inte är en fashionista! 6 december, 2007

Posted by Erik in fashionista, mode.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

När mode styr hela livet och varje ny pryl skapar ett ha-begär som får en att svettas… då är det något som inte är som det borde vara. De här skorna påminner mig bara om en nyrik äldre kvinna från Ukraina… eller har jag fel…

Hur man INTE sköter ett jobb! 6 december, 2007

Posted by Erik in ICA, inte sköta jobb, ruttet.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Som anställd ska man aldrig göra olagliga saker även om chefen säger så. Det är viktigt att förstå det, och se konsekvenserna av att bistå någon som lurendrejeri i system. På ICA måste varje franchisetagare ta sitt ansvar. Att snika på usel köttfärs när man omsätter hundratals miljoner är pinsamt. Stackars personal som blivit fostrad i detta ruttna – i dubbel bemärkelse.

Bra tips gällande ekonomi 5 december, 2007

Posted by Erik in god ekonomi, investering, jobb tips.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Visst är temat lite pretentiöst men tipsen är handfasta och konkreta. Oftast är det lättare att ta till sig sådana tips när man smular ner temat i molekyler. Ekonomi är en viktig del i varje hushåll, sin egen är något man ibland ska stanna upp och betrakta. Ett nytt perspektiv och en långsiktig strategi kan bli en rolig del av din framtid.

Första dagen på jobbet! 3 december, 2007

Posted by Erik in första dagen på jobbet, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment


…kan bli en överraskning. Det är viktigt att vara mentalt förberedd eftersom ALLT kan hända…

Underskatta aldrig "första intrycket"! 2 december, 2007

Posted by Erik in första intrycket, intervju, nytt arbete, nytt jobb.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment


Det är viktigt att inse hur stor betydelse ”första intrycket” har när man ska på intervju. Det tar en människa under en sekund att bilda sig en första uppfattning baserat på tidigare erfarenheter s k empirisk scanning. Och som sagt, ibland säger en bild verkligen mer än tiotusenmiljonermiljarders ord…